Onze identiteit

De fusie van twee scholen met een verschillende denominatie heeft in Baarle-Nassau geleid tot één samenwerkingsschool. In de aanloop naar de fusie, heeft de werkgroep 'Identiteit' gewerkt vanuit een brede opvatting van identiteit. Hierbij hebben de volgende vragen centraal gestaan:
  • Wat willen wij de kinderen meegeven, vanuit welke 'kijk op het leven"?
  • Wat is de inhoudelijke identiteit van de nieuwe school?
Tijdens dit proces is gewerkt vanuit de 'Golden Circle' van Simon Sinek. Dit organisatiemodel veronderstelt dat het bij elke verandering en vernieuwing belangrijk is dat er een gezamenlijke visie is op waarom en waartoe we dingen in een organisatie doen. Uit deze zogenaamde 'Why' worden een visie op de aanpak, de 'How' en een concreet plan voor het primaire proces, de 'What' afgeleid. Op basis van de verkenning van deze 'Why' met de werkgroep, de ouderenquête en de teambijeenkomst zijn 10 doelen voor het onderwijs samengesteld. 


Deze doelen zijn geclusterd in drie terreinen/niveaus: 

  • ik als individu 
  • ik en de anderen 
  • ik en de wereld  
Deze 10 doelen zijn nog steeds richtinggevend voor de keuzes die we maken met betrekking tot ons onderwijs. Hieronder beschrijven we kort de 10 doelen. Het volledige identiteitsdocument is via onderstaande link te lezen.  

Ik als individu 

1. Leerlingen hebben plezier in leren en leven. Ze groeien gelukkig op en hebben een fijne tijd op school. 
2. Leerlingen ontwikkelen hun (creatieve) talenten en zelfstandigheid, zijn leergierig en gaan uitdagingen aan.
3. Leerlingen zijn veilig geworteld én leren hun eigen mening te vormen en hun eigen pad te bewandelen. Ze ontwikkelen hun eigen identiteit en komen tot bloei. 
 

De school biedt alle kinderen de kans om, ongeacht hun bagage en mogelijkheden, te zorgen dat zoveel mogelijk ‘eruit komt wat erin zit’. 
 

 Ik en de anderen

4. Leerlingen leren dat ze onderdeel zijn van een groep en ontwikkelen sociale vaardigheden.
5. Leerlingen –groot en klein- helpen elkaar, vertrouwen (op) elkaar en kunnen goed samenwerken.
6. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun aandeel in de groep en in het grote geheel. 
 

De school is een veilige omgeving om te oefenen met omgaan met verschillen, het ontwikkelen van respect voor anderen en het krijgen en dragen van vertrouwen en verantwoordelijkheid.  
 

 Ik en de wereld 

7. Leerlingen hebben een open en onderzoekende blik en kunnen dingen van meerdere kanten bekijken.  
8. Leerlingen zijn nieuwsgierig naar de wereld en goed voorbereid om daarin hun eigen weg te vinden. 
9. Leerlingen zijn enerzijds weerbaar en komen voor zichzelf op in de wereld, en tegelijkertijd hebben ze respect voor anderen met een andere levensvisie. 
10. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor zijn omgeving, natuur en milieu. 


De school is de plek waar kinderen worden voorbereid op samenleven in een diverse, duurzame samenleving, die de omgeving bij het onderwijs betrekt zodat kinderen hier oog voor hebben en verantwoordelijkheid voor nemen. 
 
Cookie instellingen