Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR van basisschool de Uilenpoort bestaat uit 3 personeelsleden (personeelsgeleding MR) en 3 ouders (oudergeleding MR). 

Een aantal belangrijke zaken op een rij over de MR:

  • Er wordt meestal 6 tot 7 keer per schooljaar vergaderd. Een vergadering duurt zo’n 2 uur, afhankelijk van de onderwerpen die er op de agenda staan. 
  • De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat je als ouder meedenkt over wat voor alle andere ouders en de kinderen op de school belangrijk is.
  • De MR voorziet de school van gevraagd en ongevraagd advies. Er is ruimte om ideeën die ouders en personeel hebben, die van toepassing zijn op de gehele school, bespreekbaar te maken. Dit schooljaar staat de MR in ieder geval stil bij de nieuwe samenwerkingsschool, keuzes die in het fusieproces gemaakt zijn en hoe alles wordt ervaren door kinderen en ouders. Daarnaast komen nog vele andere onderwerpen ter sprake.
  • Iedere ouder zit in de MR voor alle kinderen en namens alle ouders. Het is dus belangrijk om andere ouders te raadplegen over zaken die spelen, zodat de mening van alle ouders vertegenwoordigd kan worden.

Naast dat ouders mogen meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt is de medezeggenschap op bestuursniveau vergelijkbaar ingericht. Binnen het Groene Lint is er een GMR met vertegenwoordigers van alle scholen (1 ouder en 1 personeelslid per school).

Contact:
mr.uilenpoort@hetgroenelint.nl 

Cookie instellingen